Frivillige

Aktivitetscenter Gulkrog har et brugerråd, der støtter op om centrets mange aktiviteter.

Brugerrådet består af:
Formand Stig Rosthof
Næstformand Ritta Lauridsen
Kasserer Edith Hansen
Sekretær Heidi Larsen
Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Sørensen
Suppleant Emmy Nørgaard
Suppleant Peder Andersen

Brugerrådet afholder forskellige arrangementer bl.a.bankospil, loppemarked og fester. Arrangementerne annonceres i kvartalsbladet og på opslagstavlerne.                                             Brugerrådet støtter op om aktivitetcentrets udflugter og arrangementer.