Frivillige

Aktivitetscenter Gulkrog har et brugerråd, der støtter op om centrets mange aktiviteter.

Brugerråd

Aktivitetscenter Gulkrog har et brugerråd, som består af frivillige og er sammensat af følgende:

  • Formand Stig Rosthof
  • Næstformand Ole K. Schrøder
  • Kasserer Oluf Hauge
  • Sekretær Sonja Oehlenschläger
  • Bestyrelsesmedlem Finn H. Sørensen
  • Suppleant Kjeld Olesen
  • Suppleant Peder Andersen

Brugerrådet afholder forskellige arrangementer bl.a. bankospil, loppemarked og fester.

Brugerrådets arrangementer annonceres i kvartalsbladet og på opslagstavlerne. Brugerrådet støtter op om aktivitetscentrets udflugter og arrangementer.

Vil du være frivillig?

Vi har altid brug for flere frivillige - både i aktivitetscentret og på plejecentret.

Kontakt meget gerne personalet i den afdeling i Gulkrogscentret, hvor du gerne vil gøre en frivillig indsats.