Frivillige

Aktivitetscenter Gulkrog har et brugerråd, der støtter op om centrets mange aktiviteter.

Brugerråd

Aktivitetscenter Gulkrog har et brugerråd, som består af frivillige og er sammensat af følgende:

  • Formand Stig Rosthof
  • Næstformand Ole K. Schrøder
  • Kasserer Oluf Hauge
  • Sekretær Sonja Oehlenschläger
  • Bestyrelsesmedlem Finn H. Sørensen
  • Suppleant Kjeld Olesen
  • Suppleant Peder Andersen

Brugerrådet afholder forskellige arrangementer bl.a. bankospil. Brugerrådet giver økonomisk støtte til aktivitetscentrets udflugter og arrangementer.

Vil du være frivillig?

Vi har altid brug for flere frivillige til både aktivitetscentret og på plejecentret.

Kontakt meget gerne Centerleder Maybritt Hørup på mobil 23 60 37 98.