Frivillige

I Aktivitetscenter Gulkrog har vi et brugerråd, der støtter op om centrets mange aktiviteter.

Brugerrådet består af:
Formand Stig Rosthof
Næstformand Ritta Lauridsen
Kasserer Edith Hansen
Sekretær Heidi Larsen
Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Sørensen
Suppleant Emmy Nørgaard
Suppleant Peder Andersen

Brugerrådet afholder forskellige arrangementer bl.a.bankospil, loppemarked og fester. Arrangementerne annonceres i månedsbladet og på opslagstavlerne.
Desuden støtter brugerrådet op om aktivitetcentrets udflugter og arrangementer.