Frivillige

Aktivitetscenter Gulkrog har et brugerråd, der støtter op om centrets mange aktiviteter.

Brugerrådet består af:
Formand Stig Rosthof
Næstformand Ritta Lauridsen
Kasserer 
Sekretær Heidi Larsen
Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Sørensen
Suppleant Emmy Nørgaard
Suppleant Peder Andersen

Brugerrådet afholder forskellige arrangementer bl.a.bankospil, loppemarked og fester. Arrangementerne annonceres i kvartalsbladet og på opslagstavlerne.                                             Brugerrådet støtter op om aktivitetcentrets udflugter og arrangementer.