Bo­li­ger og mid­ler­ti­di­ge plad­ser

Plejecenter Gulkrog har 32 moderniserede boliger fordelt på 1. og 2. sal.

I stueplan har vi afdelingen Midlertidige pladser - Vejle Midtby  med i alt 28 pladser.

Beboerne på Midlertidige pladser - Vejle Midtby  har fri adgang til resten af Gulkrogcentret, bl.a. caféen og aktivitetscentret. Beboerne får mad fra Gulkrogs eget køkken, der producerer frisk mad hver dag.

Praktiske oplysninger ved indflytning på Plejecenter Gulkrog

 • Indflytning

  Når du flytter i en plejebolig, betaler du indskud og andre udgifter i forbindelse med flytningen.
  Du skal selv medbringe møbler, sengetøj (dyne og pude), sengelinned, håndklæder og personligt tøj. Du skal selv sørge for dagligdagsting til eget forbrug f.eks. toiletartikler.
  Til badeværelset er der brug for en svaber, en vasketøjskurv, samt en affaldsspand med låg.

  Hvis du har hjælpemidler, som er udlånt af kommunen, skal du medbringe disse til din nye bolig.

  Der er plejesenge i boligerne. Har du en plejeseng i dit tidligere hjem, så skal denne returneres til Hjælpemiddeldepotet.

  Vi forventer, at du og dine pårørende indretter lejligheden, hænger billeder og lamper op o.s.v.
  Hvis dine pårørende ikke er i stand til at hjælpe med disse ting, kan vi være behjælpelige med at arrangere det nødvendige.

  I forbindelse med flytning, skal du huske, at melde adresseændring til folkeregistret, posthuset og andre relevante steder.

   

 • Husleje, el, vand og varme

  Når du flytter ind i en bolig på Plejecenter Gulkrog, er der en masse praktiske forhold, der skal være i orden.

  Vejle Kommunes Bolig- og Ejendomsservice opkræver husleje, vand og varme. Bruttohuslejen reguleres en gang årligt, individuelt på baggrund af regnskabet.

  Vand og varme betales ligesom el efter forbrug.

  El vil blive opkrævet direkte af forsyningsselskabet TRE-FOR.

   

 • Betaling for rengøring og vask

  Når du flytter ind på Plejecenter Gulkrog vil du blive opkrævet for vask og rengøring.

  Der skal betales for vask af linned og tøj, rengøringsmidler og lignende.

  Opkrævningen sker ved, at vi fremsender et girokort, månedsvis bagud.

  Vi opfordrer til, at man tilmelder betalingen til PBS hurtigst muligt, således at betalingen foregår som en fast kontooverførsel.

 • Vinduespolering ude og inde

  Det er aftalt med Bolig- og Ejendomsservice at ind - og udvendig vinduespolering opkræves via huslejen.

 • Licens, fælles TV og evt. radio

  Den enkelte beboers licens opkræves og betales af beboeren for det TV-/radioapparat vedkommende har på stuen. Har man hjemmeboende ægtefælle, som betaler licens på dennes adresse, skal man ikke betale yderligere for beboeren i plejebolig.

 • Betaling for mad

  Maden leveres fra køkkenet i Gulkrog.

  Opkrævningen sker ved, at vi fremsender et girokort, månedsvis bagud.  

  Vi opfordrer til, at man tilmelder betalingen til PBS hurtigst muligt, således at betalingen foregår som en fast kontooverførsel.

 • Læge

  Du beholder din egen læge.

 • Medicin

  Du skal selv betale medicinudgifter.

  Medicinen opbevares i aflåst skab i din egen bolig.

 • Frisør

  Vejle Kommunes plejecentre har ikke en kommunalt ansat frisør.  

  Beboerne kan tilkalde en hjemmefrisør.

  Betalingen for selve ydelsen er alene et anliggende imellem beboeren og frisøren.