Aktivi­teter

Plejecenter Gulkrog afholder arrangementer, udflugter og underholdning på afdelingerne. Der er mulighed for at gå hen i aktivitetscentret lige ved siden af.

Disse uforudsigelige udgifter vil blive opkrævet som brugerbetaling i den enkelte situation

Som beboer på Gulkrog er du meget velkommen til at benytte vores dejlige have. Her kan du nyde det gode vejr, mens du sidder og kigger på det lille springvand i havebassinnet.

Velkommen til aktivitetscentret i Gulkrog

Aktivitetcentret i Gulkrog er centralt beliggende i Vejle by, tæt på gågaden og Nørretorv.

Aktivitetscenter Gulkrog
Gulkrog 9
7100 Vejle

Åbningstid i aktivitet incl. billardrum
Alle hverdage : kl. 9.00 - 15.30
Lørdage: kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 76 81 71 17

Vi har store hyggelige lokaler til rådighed, hvor vi kan tilbyde alt fra et slag billard til håndarbejde af forskellig slags. 

Er du lidt af en nyhedshaj, så har vi et dejligt område, hvor du kan læse dagens aviser i fred og ro.  

 • Faste medarbejdere i Aktiviteten

  Henny Fogt
  Maj-Britt Jensen
  Hanne Aagaard
  Gitte Pedersen
  Birte Larsen
  Margrethe Wolsgård
  Dennis Høj-Suhr 

                   

  Hver dag møder frivillige trofast op og underviser i forskellige former for håndarbejde, håndværk,  EDB m.v.


  Gulkrogs aktivitetscenter tilbyder et utal af forskellige aktiviteter og arrangementer.
  Vi har et aktivitetshæfte over de faste aktiviteter. Hæftet kan rekvireres i receptionen.

  Udover de faste aktiviteter har vi sideløbende mange andre arrangementer af forskellige slags.
  Det kan være festlige mærkedage, ture ud af huset, foredrag, musik o.s.v.
  Alle disse arrangementer annonceres i vores månedsblad, på opslagstavler rundt omkring i Gulkrog og her på siden.

  Månedsbladet udkommer hver anden måned. Bladet kan rekvireres i receptionen eller aktiviteten. 

 • Brugerråd i dagcenter Gulkrog

  I Aktivitetscenter Gulkrog har vi et brugerråd, der støtter op om centrets mange aktiviteter.

  Brugerrådet består af: Formand Stig Rosthof Næstformand Ritta Lauridsen Kasserer Edith Hansen Sekretær Heidi Larsen Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Sørensen Suppleant Emmy Nørgaard Suppleant Peder Andersen

  Brugerrådet afholder forskellige arrangementer bl.a.bankospil, loppemarked og fester. 

  Arrangementerne annonceres i månedsbladet og på opslagstavlerne.

  Desuden støtter brugerrådet op om aktivitetscentrets udflugter og arrangementer.

   

 • Visiteret dagcenter "Vejlestuen"

  "Vejlestuen” er et aktivitets- og aflastningstilbud til hjemmeboende brugere i hele Vejle Kommune.

  Der kommer op til 14 brugere dagligt, afhængigt af deres behov for hjælp og omsorg.

  Som udgangspunkt er brugeren visiteret til 1-2 dage pr. uge, dog kan Myndighedsafdelingen dispensere herfor og bevillige flere dage.

  Brugeren kan komme i ”Vejlestuen” så længe, det er det bedste tilbud.

   Vejlestuens formål

  • At være et tilbud til brugere med problemer af forskellig art, som gør, at de i deres hverdag er afhængige af, at der er personale til stede, som kan understøtte dem, så de oplever et maksimalt udbytte af de eksisterende tilbud.

  • At forebygge og udskyde behov for en alternativ boform uanset handicap. 

  • At aflaste ægtefælle ved at brugeren kommer hjemmefra og oplever et andet socialt samvær med andre og kan deltage i aktiviteter, der fremtræder klare og velkendte. 

  • At sikre dialogen mellem brugere, pårørende og det involverede personale til gavn for alle parter.

  Vejlestuens mål

  • At være et sted, hvor brugerne er glade for at komme og hvor de føler sig velkomne og oplever, at de har en betydning.

  • At skabe muligheder for fælles oplevelser inde og ude af huset.

  • At inddrage brugernes livshistorie i det daglige samvær.

  • At gøre her-og-nu-oplevelsen så god, rummelig og livsbekræftende som muligt for brugeren. 

  • At give mulighed for dagligdags aktiviteter, som løbende tilpasses brugerens formåen og derved sikrer, at der er balance mellem ressourcer og krav.

   Kontakt
  Vejlestuen
  Gulkrog 9, 1. sal

  Tlf. 76 81 71 20

  Åbningstid i Vejlestuen
  Alle hverdage : kl. 9.00 - 15.30

  Lukket : alle helligdage,
  1. maj, 5. juni, 24. og 31. december.

   

    

  Visiteret kørsel til ”Vejlestuen”:

  Der en brugerbetaling på ca. 433,- kr. pr. måned på visitret kørsel.

  Ved afbud skal du ringe til Vejlestuen eller til receptionen, helst dagen før inden kl. 14.00. 

  Måltider i Vejlestuen

  Alle måltider betales af brugeren.
  Vi henter maden i cafeen, afhængigt af ønske, og spiser sammen i Vejlestuen.

  Kaffe, te og saftevand betales kvartalsvis, idet vi selv laver dette. 

   

 • Træningslokale på Gulkrog

  Vi kan tilbyde fine træningsfaciliteter for visiterede borgere og de borgere, der synes, de trænger til at motionere lidt.

  Der mulighed for at selvtræne på kondicykel og i træningsmaskiner. 

  Du finder træningssalen : Gulkrog 9, 1. sal 7100 Vejle

  Åbningstid i træningssalen: Alle hverdage : kl. 8.00 - 15.30 

   

 • Svømmesal på Gulkrog

  Vi et dejligt varmtvandsbassin, hvor vandet altid er minimum 32 grader varmt.


  Vi tilbyder forskellige slags hold, afhængig af dit aktivitetsniveau. 

  Vi har almindelig bassintræning/vandgymnastik, vandpolo, almindelig svømning og et aktivitetshold for brugere, der har brug for "ekstra" opmærksomhed.

  Almindelig bassintræning/vandgymnastik er for alle, der selv kan klæde om, og som er sikre i vandet.

   

   

   

   

   

   

   

 • Café Gulkrog

  Vi en dejlig café og et køkken, som tilbyder forskellige lune retter, dagens middag, smørrebrød m.m.

  Den månedlige madplan kan rekvireres i receptionen eller hentes på hjemmesiden. 

   

  Der serveres dagligt:

  • En varm menu
  • En lun menu
  • Smørrebrød
  • Fiskeanretninger
  • Kage til kaffen
  • Div. tilbud
   

   


   

  Café Gulkrog
  Gulkrog 9
  7100 Vejle

   

  Åbningstider i caféen:
  Alle hverdage : kl. 9.00 - 14.00
  Lørdage: kl. 10.00 - 14.00
  Lukket : søn- og helligdage